E-handel - Rabattkoder
Tobias Frisk avatar
Skrivet av Tobias Frisk
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Aktivera rabattkoder

Så här aktiverar du rabattkoder för din butik:

  1. Öppna Butik-menyn och klicka på Rabattkoder

  2. Växla rabattkoder till aktiva

  3.  Klicka på Lägg till en rabattkod

Rabattkod

Koden kan vara valfri kombination av bokstäver, siffror eller symboler upp till 255 tecken. Koderna är skiftlägeskänsliga så att kunder måste ange dem korrekt.

 
Typ av rabatt
Du kan skapa två typer av rabattkod:

  1. Procentbaserade rabatter tar en procentandel av korgens totala värde

  2. Beloppsbaserade rabatter kommer att dra av ett specifikt värde från den totala kostnaden för korgen. Värdet på beställningen kan aldrig sjunka under 0.

Rabattkoden är aktiv
Du kan inaktivera koden så att den inte längre fungerar. Detta kan vara användbart om du vill behålla koden för användning senare, snarare än att ta bort den helt.

När du har lagt till en kod visas den i en lista.

Härifrån kan du redigera eller radera varje kod genom att klicka på knappen mer (⋮) i slutet av varje rad

Lägga till en kod i en beställning

Butikskunder kan ange rabattkoderna innan de väljer sin betalningsmetod. Rabatten kommer att tillämpas på innehållet i korgen före skatt och den läggs till i uppdelningen av beställningen

Fick du svar på din fråga?