1. klicka på Blogg

2. För att skapa ett inlägg, klicka på Skapa inlägg eller klicka på +


3. Ge ditt inlägg en titel/rubrik

4. Använd redigeringsrutan Inlägg för att lägga till innehållet

Det finns ingen fast gräns för postens längd

Spara ditt blogginlägg som ett utkast och publicera det senare, eller publicera det direkt genom att klicka på Publicera

Fick du svar på din fråga?