KOPIERA 

(e-posten kommer både till webbmailen och till den vidarebefordrade adressen)

Gör så här:

1. Logga in på din e-postadress via mail.hemsida24.se.

2. Klicka på "Inställningar" längst upp till höger.

3. Välj "e-postregler och autosvar" i menyn till vänster.

4. Därefter ställer du in en e-postregel enligt bilden nedan.

HOPPA ÖVER WEBMAILEN

(e-posten hoppar över webbmailen och skickas enbart till den vidarebefordrade adressen)

Gör så här:

1. Logga in på din e-postadress via mail.hemsida24.se.

2. Klicka på "Inställningar" längst upp till höger.

3. Välj "e-postregler och autosvar" i menyn till vänster.

4. Därefter ställer du in en e-postregel enligt nedan bild.

Hittade du svaret?