Knappar

knapp, knappar, knappblock, CTA

Tobias Frisk avatar
Skrivet av Tobias Frisk
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Steg 1: Dra in blocket "Knapp"

Steg 2: Ändra text

Steg 3: Typsnitt

Typsnitt på texten ändrar du via "Ändra utseende">"Text & Typsnitt".

Steg 4: Knappens färg

Färg på Sekundär och Primär knapp ändrar du via "Ändra utseende">"Färg & Detaljer".

Steg 5: Inställningar

Via "Inställningar" kan du tex länka, ändra storlek eller välja en ikon för din knapp.

Steg 6: Skapa länk eller ändra storlek

Under "Fler inställningar" kan du välja att länka knappen. Mer information kring länkning finns i den här guiden.

Steg 7: Lägg till en ikon

Om du klickat på "Fler inställningar" (se steg 6) så kan du aktivera ikon.

Steg 8: Två olika typer av knappar

Du kan ställa in en knapp på Sekundär eller Primär inställning. Alla knappar inom samma typ får alltid samma färg. Ändrar du färg på en Sekundär knapp så kommer alltså alla andra Sekundära knappar få samma färg.

Fick du svar på din fråga?