Hoppa till huvudinnehåll
Våra designmallar

designmallar, mallar, design

Tobias Frisk avatar
Skrivet av Tobias Frisk
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Våra mallar och hur de fungerar

Namn: Zürich, Geneva, Milan, Berlin, New York, Cape Town, Beijing, Bern, Dublin, Monaco, Moscow, Sydney, Toronto

Specifikation:

Bredd: 960 pixlar
Typ av meny: Toppmeny med undersidor i dropdown/rullgardin.

Antal sidor som får plats i toppmenyn: 12 st. Det varierar helt beroende på typsnitt/storlek och ordlängd (vi har satt Arial Helvetica 12p normal och titeln "Sidor")
Meny höger/vänster-justering: Ja, menyraden kan ställas till höger/vänster. Så här kan menyraden centreras.

Bakgrund: Bakgrund och innehållsdel är två separata inställningar. Man kan tex sätta innehållsdelen till transparent om man vill ha bakgrundsbild synlig.

Ram: Det går att välja och anpassa en ram runt innehållet.

Sidfot: Är placerad nedanför innehållsdelen.

Typsnitt meny: Separat inställning för nivå 1 med olika inställningar för "mouseover" och "aktiv". Typsnitt för nivå 2 och 3 ställs in helt gemensamt.

Menytitlars bakgrund: Det går att välja om man vill ha bakgrund. Det går också att bara ha linje runt titlarna. Det är även möjligt att ha en horisontell linje ovanför och nedanför menyn. Bakgrunden kan ha rundade hörn.

Avstånd: Det går att anpassa innehållsdelens avstånd till sidhuvud och sidfot.

 

Namn: Lübeck, Vienna, Amsterdam, Dubai, Tallinn

Specifikation:

Bredd: 898 pixlar

Typ av meny: Toppmeny med undersidor i dropdown/rullgardin.

Antal sidor som får plats i toppmenyn: 13 st. Det varierar helt beroende på typsnitt/storlek och ordlängd (vi har satt Arial Helvetica 12p normal och titeln "Sidor")

Meny höger/vänster-justering: Ja, menyraden kan ställas till höger/vänster. Så här kan menyraden centreras.

Bakgrund: Det går att redigera bakgrund och innehållets bakgrund separat.

Ram: Det går att aktivera en skuggning runt innehållsdelen.

Sidfot: Är placerad under innehållsdelen.

Typsnitt meny: Separat inställning för nivå 1 med olika inställningar för "mouseover" och "aktiv". Typsnitt för nivå 2 och 3 ställs in helt gemensamt.

Menytitlars bakgrund: Det är valfritt om man vill ha bakgrund eller inte.

Avstånd: Det går att anpassa innehållsdelens avstånd till sidhuvud och sidfot. Det går även att anpassa avståndet från sidhuvud till toppen på sidan.

 

Namn: Kyoto, Hanoi

Specifikation:

Bredd: 756 pixlar

Typ av meny: Sidomeny (vänster) med utfallande dropdown/rullgardin (horisontellt)

Meny höger/vänster-justering: Nej, menyn kan inte flyttas

Bakgrund: Bakgrund och innehållsbakgrund kan redigeras separat.

Ram: Det går att aktivera en skuggning runt innehållsdelen.

Sidfot: Är placerad nedanför innehållsdelen.

Typsnitt meny: Endast möjlig ändring på typsnitt för Nivå 1. Textfärg vid "mouseover" är samma för alla nivåer.

Menytitlars bakgrund: Man kan ändra färg/mönster. Blir samma för alla nivåer.

Avstånd: Det finns ingen inställning för att ändra avstånd över/under sidhuvudet eller sidfoten.

 

Namn: Cannes, Stockholm

Specifikation:

Bredd: 920 pixlar

Typ av meny: Toppmeny med undersidor i sidomeny till vänster.

Antal sidor som får plats i toppmenyn: 9 st. Det varierar helt beroende på typsnitt/storlek och ordlängd (vi har satt Arial Helvetica 12p normal och titeln "Sidor")

Meny höger/vänster-justering: Går att ha övre menyn till vänster eller centrerad.

Bakgrund: Man kan ha separata inställningar för bakgrund och innehållsbakgrund. Det går att ställa in transparens för innehåll samt sidhuvud (med en och samma inställning). I toppmenyn går det dock inte att få bort linjerna mellan titlarna.

Ram: Det finns ingen funktion för ram eller skugga runt innehållsdelen.

Sidfot: Placerad nederst på innehållsdelen.

Typsnitt meny: Specifik inställning för nivå 1, men man kan inte ställa in något för "mouseover"/"aktiv". Egen inställning för typsnitt i sidomenyn (nivå 2&3). "Mouseover"/"aktiv" har gemensam inställning.

Menytitlars bakgrund: Det går att välja färg för bakgrund. Toppmenyn har en skuggning som går att ta bort. Linjerna mellan titlarna kan däremot inte tas bort. Bakgrundsfärgen kan sättas till transparent.

Observera att undermenyn har en skuggning som inte går att ta bort.

Avstånd: Det finns ingen inställning för att ändra avstånd över/under sidhuvudet eller sidfoten.

 

Namn: Athens

Specifikation:

Bredd: 920 pixlar

Typ av meny: Toppmeny med undersidor i dropdown/rullgardin.

Antal sidor som får plats i toppmenyn: 13 st. Det varierar helt beroende på typsnitt/storlek och ordlängd (vi har satt Arial Helvetica 12p normal och titeln "Sidor")

Meny höger/vänster-justering: Nej, menyraden går inte att flytta.

Bakgrund: Bakgrund och innehåll kan inte redigeras separat. De har samma inställning för bakgrund.

Ram: Det finns ingen funktion för ram eller skugga runt innehållsdelen.

Sidfot: Fritt liggande text nedtill. Innehållsdelen har ingen avgränsning.

Typsnitt meny: Nivå 1 har egen inställning för typsnitt och det är separata inställningar för "mouseover" och "aktiv". Nivå 2 och 3 har helt gemensamma inställningar, en för grundläggande typsnitt och en för "mouseover".

Menytitlars bakgrund: Det går endast att ställa in bakgrund för undersidorna (nivå 2 & 3) som går att ställa in för normal och "mouseover".

Avstånd: Det finns en inställning för att ändra innehållsdelens avstånd till menyraden.

 

Namn: London

Specifikation:

Bredd: 960 pixlar

Typ av meny: Toppmeny med undersidor i sidomeny till vänster.

Antal sidor som får plats i toppmenyn: 18 st. Det varierar helt beroende på typsnitt/storlek och ordlängd (vi har satt Arial Helvetica 12p normal och titeln "Sidor")

Meny höger/vänster-justering: Nej, menyns position går inte att ändra.

Bakgrund: Det finns bara en inställning för hela sidans bakgrund (bakgrund och innehållsdel är gemensam).

Ram: Det finns ingen funktion för ram eller skugga runt innehållsdelen.

Sidfot: Fritt liggande text nedtill. Innehållsdelen har ingen avgränsning.

Typsnitt meny: Specifik inställning för Nivå 1 (men man kan inte ha inställningar för "aktiv"), sen är nivå 2 och 3 samma (där kan man även ställa in för "aktiv").

Menytitlars bakgrund: Man kan ställa in bakgrund för mouse over. Det blir samma för alla nivåer.

Avstånd: Det finns en inställning för att ändra innehållsdelens avstånd till menyraden.

 

Namn: Marbella

Specifikation:

Bredd: 800 pixlar

Typ av meny: Toppmeny med undersidor i sidomeny

Antal sidor som får plats i toppmenyn: 8 st. Det varierar helt beroende på typsnitt/storlek och ordlängd (vi har satt Arial Helvetica 12p normal och titeln "Sidor")

Meny höger/vänster-justering: Nej, menyns position går inte att ändra.

Bakgrund: Man kan bara byta färg på bakgrund för meny/sidfot.

Ram: Det finns ingen funktion för ram eller skugga runt innehållsdelen.

Sidfot: Fält nedtill i samma färg som bakgrund till menyn.

Typsnitt meny: Alla tre nivåer har separata inställningar, och "mouseover"/"aktiv" är kombinerad för varje nivå.

Menytitlars bakgrund: Menyn ligger på ett fält (oändlig bredd) och den kan sättas till transparent eller färg/mönster. Men mellan varje val är det linjer och de går inte att ta bort. (Sidfoten blir identisk med menybakgrunden)

Avstånd: Det finns ingen inställning för att ändra avstånd över/under sidhuvudet eller sidfoten.

 

Namn: Reykjavik

Specifikation:

Bredd: 900 pixlar

Typ av meny: Toppmeny med undersidor i nivå 2 horisontellt under toppmeny. Nivå 3 ligger i sidomeny till vänster.

Antal sidor som får plats i toppmenyn: 11 st. Det varierar helt beroende på typsnitt/storlek och ordlängd (vi har satt Arial Helvetica 12p normal och titeln "Sidor")

Meny höger/vänster-justering: Ja men inte nivå 1, däremot kan både nivå 2 och sidomeny högerställas.

Bakgrund: Innehållsdelen kan bara vara vit och menyn har en bakgrund som inte kan tas bort.

Ram: Det finns ingen funktion för ram eller skugga runt innehållsdelen.

Sidfot: Placerad under innehållsdelen.

Typsnitt meny: Varje nivå har separata inställningar, grundläggade typsnitt, "mouseover" och "aktiv".

Menytitlars bakgrund: Bakom titlarna ligger en bakgrund, men varje aktiv titel har vit bakgrund.  Nivå 2 & 3 har ingen bakgrund.

Avstånd: Det går att anpassa innehållsdelens avstånd till sidhuvud och sidfot.

 

Namn: Lisbon

Specifikation:

Bredd: 880 pixlar

Typ av meny: Toppmeny med undersidor i sidomeny till vänster.

Antal sidor som får plats i toppmenyn: 14 st. Det varierar helt beroende på typsnitt/storlek och ordlängd (vi har satt Arial Helvetica 12p normal och titeln "Sidor")

Meny höger/vänster-justering: Ja, både toppmenyn och sidomenyn kan ställas till höger eller vänster.

Bakgrund: Separat inställning för bakgrund och innehållsbakgrund. Innehållsdelen kan sättas som transparent så att bakgrunden syns igenom.

Ram: Det finns ingen funktion för ram eller skugga runt innehållsdelen.

Sidfot: Under innehållsdelen.

Typsnitt meny: Nivå 1 har tre egna inställningar, nivå 2 och 3 har två egna och en gemensam för "mouseover".

Menytitlars bakgrund: Det finns ingen bakgrund för menyn, varken för nivå 1 eller undermeny. Det som finns är linjer i toppmenyn som går att anpassa.

Avstånd: Det går att anpassa innehållsdelens avstånd till sidhuvudet.

Fick du svar på din fråga?